Livestream

Bekijk hier de video op YouTube.

Opwekking heeft onze steun hard nodig!

Omdat het bijzondere evenement Opwekking dit jaar (fysiek) niet door kon gaan, willen we Stichting Opwekking graag steunen door een financiële bijdrage te leveren. Dit gaan we doen door een live optreden, waarvan de opbrengsten naar Stichting Opwekking gaan. Doen jullie mee?

Opwekking begint met een aanraking van God

De nood is groot en het is een enorm bedrag. Toch geloven we dat als iedereen die Opwekking kent of de Pinksterconferentie wel eens bezocht heeft een klein steentje bijdraagt, dit bedrag binnen zal komen.

Mogen we je vragen om deel te zijn van dit wonder? Je gift is van harte welkom en nodig.

https://tikkie.me/pay/qrf43qv91pigeko…


ANBI
 — Stichting Opwekking wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan Opwekking fiscaal aftrekbaar zijn. Ons ANBI-nummer is 002851726. Giften kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL52ABNA0477774482 t.n.v. Stichting Opwekking.

Volg Brand New op social media